Si Spongebob, Ang Pilyong Lobo (Dagli)

Tirik ang araw ngunit maagang nagpaulan ng 'di magagandang salita si Mang Romeo. Paano ba nama'y wala pang benta e nalugi na agad sya ng kwarenta pesos, matapos kusang kumalas sa pagkakatali ang lobong hinulma sa karakter ni Spongebob. Matalim pa ang tingin sa driver ng sinasakyang jeep nito. Nilagari raw kasi ng kaskaserong driver ang hindi agarang napansing lubak sa kalsada. Nagsipaglundagan ang tindang mga lobo kasabay ng pagtalbog ni Mang Romeo sa duluhan ng jeep na kanyang inuupuan.

Mayroong mga natatawa, at meron ring naasiwa, may walang pakielam at may isang estudyanteng hindi nakapagpigil sa ingay.

Dahan dahan nitong isinara ang librong kanina pa niya binabasa. Waring may sasalubungin gyera ng lapis at papel pagdating sa ekswelahan at kinakailangan ang matinding konsentrasyon, ngunit nasira ang moment nang mag tantrum si Mang Romeo.

"Magkano po?" wika ng Estudyante sa mababang tono.

"Ha?! Ang alin?" nagtatakang sagot ni Mang Romeo.

"Yung lobo.." agad itong nangapa sa kanyang bulsa para hanapin ang pera, "Iyon pong nalaglag.."

"Babayaran mo?"

"Opo Manong"

Tila isang batalyon ng mga anghel ang biglang nag-martsa sa loob ng rumaragasang jeep. Nawalan ng kibo ang mga pasahero. Ganoon rin si Mang Romeo. "ahh.. eh.." nautal na wika ng huli. Kumamot sa ulo at tsaka sinenyas ang apat na daliri. Nagtaka ang lahat. "Sige kwarenta na lang! Pabalik lang ng puhunan.." nahihiya niting tugon sa mga matang anumang oras ay handang isumpa siya kung sakaling magpapatong pa ng tubo.

"Ang mahal naman po!" sagot ng Estudyante.

"Oo nga!" singit ng isang Ale, "dapat nga e bente. 'di naman kasalanan ng bata iyon!"

Napagkaisahan ng mga pasaherong mag-ambagan na lamang sa lobong sumira ng umaga ng karamihan. May nag-abot ng lima, sampu, bente, at may sikretong naghagis ng dalawang piso. Agad naman sa pagtanggap si Mang Romeo, habang humihingi ng pasensya at pasasalamat ngunit matalim pa rin ang tingin sa tsuper na abala pa rin sa pagtatahi ng kalsada.

Balik sa normal ang lahat. Binuksang muli ng Estudyante ang libro at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ganoon rin si Mang Romeo na nakatingin na lamang sa mga paninda niya. At sampu ng mga pasaherong sumalo ng mga salitang 'di kanais nais kanina.

Kung nasaan si Spongebob? Walang may alam.

Ngunit siguradong may isang batang nakangiti habang ito'y pinagmamasdan at iwinawagayway.

-wakas

0 comment/s:

Post a Comment